Produkty

GRUNT KLASYCZNY

GRUNT KLASYCZNY

GRUNT KLASYCZNY

Jednoskładnikowy, nisko-lepki płyn na bazie wodnej dyspersji kopolimeru styrenowo – akrylowego, po utwardzeniu tworzy przezroczysto polimerowy film nierozpuszczalny w wodzie. Ujednolica chłonność podłoża i zwiększa przyczepność kolejnych warstw.

Właściwości, zalety, zastosowanie

  • Po utwardzeniu nierozpuszczalny w wodzie
  • Gruntujący – zwiększa przyczepność kolejnych warstw do podłoża
  • Paroprzepuszczalny
  • Powłoki gruntujące pod farby fasadowe
  • Powłoki gruntujące do nowych ścian z muru ceglanego i innych podłoży mineralnych przed nakładaniem tynków
  • Powłoki gruntujące do nowych i starych tynków (wapiennych, gipsowo-stiukowych itp.) i na płyty gipsowo-kartonowe przed powłokami malarskimi
  • Powłoki gruntujące do podłoży anhydrytowych